BE THEIR VOICE

สินค้าเพื่อการสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์

ร่วมสั่งของที่ระลึก ของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานรณรงค์ และบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป

Together we can change the world for animals.

สินค้าแนะนำ

New
เสื้อยืด Stop Elepains
เสื้อยืด Stop Elepains
เสื้อยืด Stop Elepains
เสื้อยืด Stop Elepains โดยสามารถใส่คู่กับกางเกง Stop Elepainsเพื่อเป็นการจับคู่ชุดของคุณกับการแสดงออกถึงการสนับสนุนสวัสดิภาพช้าง
375.00 บาท
กางเกง Stop Elepains
กางเกง Stop Elepains
กางเกง Stop Elepains
​กางเกง Elepains จากกางเกงช้างที่เป็นที่รู้จักกลายมาเป็นสื่อเพื่อส่งเสียงเรียกร้องสวัสดิภาพของช้างที่ได้รับการปฏิบัติอย่างทารุณ
450.00 บาท
เสื้อ Change for Chickens
เสื้อ Change for Chickens
เสื้อ Change for Chickens
“Change for Chickens” ภาพศิลปะแนวคอลลาจชิ้นนี้ขึ้นเป็นพิเศษในงาน "เอ้ก-อี- เอ้ก-อ๊ากกก" โดยคุณนักรบ มูลมานัส
499.00 บาท
เสื้อ The Last Suffer
เสื้อ The Last Suffer
เสื้อ The Last Suffer
ผลงานศิลปะของคุณนักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์แนวคอลลาจ และคุณมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
499.00 บาท
กระเป๋า Change for Chickens
กระเป๋า Change for Chickens
กระเป๋า Change for Chickens
“Change for Chickens” ภาพศิลปะแนวคอลลาจชิ้นนี้ขึ้นเป็นพิเศษในงาน "เอ้ก-อี- เอ้ก-อ๊ากกก" โดยคุณนักรบ มูลมานัส
375.00 บาท
กระเป๋า The Last Suffer
กระเป๋า The Last Suffer
กระเป๋า The Last Suffer
ผลงานศิลปะของคุณนักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์แนวคอลลาจ และคุณมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
375.00 บาท
กระเป๋า I’m a DOG LOVER ขนาดใหญ่
กระเป๋า I’m a DOG LOVER ขนาดใหญ่
กระเป๋า I’m a DOG LOVER ขนาดใหญ่
กระเป๋าผ้าขนาดใหญ่สกรีนลาย I’m a DOG LOVER ร่วมสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
900.00 บาท
ตุ๊กตาหมี (Asiatic black teddy bear)
ตุ๊กตาหมี (Asiatic black teddy bear)
ตุ๊กตาหมี (Asiatic black teddy bear)
ตุ๊กตาขนาดน่ากอด ตระหนักถึงยังมีการทารุณกรรมโดยการนำดีหมีมาแสวงหาผลกำไร สื่อถึงการปลดปล่อยหมีที่ถูกกักกันจากฟาร์มดีหมี
1,500.00 บาท
กระเป๋าผ้าสีดำ Save the BEAR
กระเป๋าผ้าสีดำ Save the BEAR
กระเป๋าผ้าสีดำ Save the BEAR
กระเป๋าผ้า Save the Bear สื่อถึงการปกป้องคุ้มครองหมี ที่ถูกจับขังในฟาร์มเพียงเพื่อต้องการดีของหมีโดยที่ไม่คำนึงถึงความทุกข์ทรมาน
700.00 บาท
เสื้อยืด Animal Protector สีขาว (คละลาย)
เสื้อยืด Animal Protector สีขาว (คละลาย)
เสื้อยืด Animal Protector สีขาว (คละลาย)
เสื้อ Animal Protector สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของการปกป้องสัตว์ทั้งหลายเพื่อสื่อถึงจุดประสงค์ของมูลนิธิ World Animal Protection
250.00 บาท

มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เป็นเครือข่ายขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสากล (World Animal Protection)

ภารกิจของเราเกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ เรื่องราวของสัตว์ทุกตัวคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ และการตัดสินใจต่าง ๆเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ผู้คนทั่วโลกต่างเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้สัตว์หลุดพ้นจากการใช้ชีวิตภายในฟาร์มระบบปิดหรือการรณรงค์ให้สัตว์ป่าใช้ชีวิตในป่าอย่างอิสระ เราได้รับแรงสนับสนุนและเสียงจากผู้คนมากขึ้นซึ่งพวกเขาล้วนแล้วแต่อยากเห็นการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์เป็นวาระระดับสากล การทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องของพวกเราจะส่งผลดีต่อชีวิตสัตว์และชีวิตของพวกเราทุกคน เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์กัน

ร่วมสนับสนุนเราผ่านการบริจาคเพื่อรับของที่ระลึกมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ รายได้ในการจำหน่ายของที่ระลึกจะถูกนำไปดำเนินงานตามภารกิจเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ฟาร์มและสัตว์ป่าที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก